Menu:

České nevěsty

České ženy jsou bezesporu velmi krásné, což tvrdí prakticky všichni muži, kteří kdy do České republiky zavítali a měli co společného právě s něžným pohlavím v této zemi. České ženy je možné rozdělit do několika kategorií, dle jakýchsi profilů, které je možné z psychologického hlediska vytvořit. Určitě je ale třeba říct, že tyto profily nejsou žádným rozhodujícím faktorem při výběru české ženy jako takové.

Skutečnost je taková, že české nevěsty pocházející z Prahy a okolí jsou zvyklé na úplně jiný standard života než ženy, jejichž původ je ryze někde na vesnici, která je svým způsobem odřízlá od veškerého dění. Zajímavý je zcela určitě také způsob oblékání a vůbec péče o tělo u těchto žen. Mnohé ženy o sebe velmi dbají a často na nich ani nejde poznat, jaký mají opravdový biologický věk. U mnohých žen naopak chybí jakási chuť se o sebe hezky starat a najdeme i takové české ženy, jejichž vzhled není zrovna ideální, osudová seznamka ale tyto ženy moc nemá.

Pokusme se tedy přímo vykreslit jednotlivé ženy dle určité typologie tak, abychom se v nich vyznali a aby bylo možné je lépe poznat. Seznamka štěstí určitě nabídne velmi pestré profily, nicméně proč si takto univerzálně alespoň názorně neukázat, jaké mohou české ženy opravdu být. Pomiňme tedy jakési lokální nesrovnalosti a popišme české ženy takové, jaké opravdu mohou být.

Jen velmi těžko je možné ženy nějakým způsobem rozčleňovat, jelikož prakticky každá se v určitých situacích nechová stejně a záleží na tom, jaká situace opravdu momentálně nastane. Určitě je také třeba říct, že ženy se liší také dle toho, z jakého kouta České republiky pocházejí. Určité zvyky a tradice jsou zcela rozdílné například ve středních Čechách anebo na Moravě. Ženy mají v těchto oblastech pochopitelně svá specifika. I proto není špatné se na tato specifika připravit a mít tak jasno v tom, jak se takovéto ženy budou chovat v určitých situacích, to vše obsahuje osudová seznamka štěstí.

26. 04. 2011